Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Samorządowe w Jazowsku

RODO

 

Ogólna Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Przedszkolu Samorządowym w Jazowsku

 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Jazowsku reprezentowane przez Dyrektora przedszkola, adres siedziby: Jazowsko 171, 33-389 Jazowsko; Przedszkole Samorządowe jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe
  i statutowe.
 2. Z administratorem – Dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Jazowsku, dane kontaktowe: elektronicznie - email: przedszkole.jazowsko@lacko.pl, telefonicznie: +48 18 444 70 12, wew. 103 pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt
  z inspektorem ochrony danych, elektronicznie pod adresem mailowym: iod.scuw@lacko.pl.
 4. Podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej (Art.6 RODO) i okresie przetwarzania danych osobowych. Dane dostarczone dobrowolnie (np. dane rekrutacyjne, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja, będą przechowywane przez okres 2 lat).
 5. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały,
  w szczególności:

a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Sąd Rodzinny, Policja, PPP, OPS),

b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

c) przedszkolom, szkołom i instytucjom partnerskim w ramach organizowanych konkursów, zawodów , itp.

d) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

 1. Administrator nie będzie  przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 2. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO.
 3. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 4. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 5. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym
  w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Podanie przez Państwa w/w danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu prawidłowego realizowania ustawowych zadań przedszkola.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny