Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Samorządowe w Jazowsku

PROJEKT UNIJNY

                                              

 

Gmina Łącko realizuje projekt pn.„Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Łącko, upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie wiejskiej Gminy Łącko poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci (w tym niepełnosprawnych) w m. Jazowsko wraz z jego wyposażeniem a także wdrożeniem dodatkowych zajęć wyrównujących deficyty zdiagnozowane u dzieci w latach 2020-2021.

 

W ramach projektu zapewnionych zostanie 25 miejsc przedszkolnych w okresie

od września 2020 r. do sierpnia 2021 r.

Natomiast 50 dzieci objętych zostanie dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej oraz otrzymają wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych.

 

Uczestnikami projektu mogą być dzieci mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze Gminy Łącko.

Wartość projektu: 938 478,13 PLN, w tym wartość dofinansowania z UE: 797 684,13 PLN.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020. 10 Oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – spr.

AKTUALNOŚCI:

Wyniki rekrutacji

Utworzono dnia 24.04.2020
Wyniki rekrutacji do projektu „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko” dofinansowanego z Funduszy Europejskich- lista dzieci zakwalifikowanych do projektu  
czytaj dalej na temat: Wyniki rekrutacji

ZAŁĄCZNIKI:

								

ANEKS DO REGULAMINU

Utworzono dnia 14.09.2020, 19:54

ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Utworzono dnia 13.03.2020, 12:05

Zał. nr 5a -Umowa (dotyczy dzieci już uczęszczających)

Utworzono dnia 09.03.2020, 20:39

Zał. nr 5 - Umowa (dot.dzieci do nowo tworzonej grupy)

Utworzono dnia 09.03.2020, 20:38

zał. nr 4 - oświadczenie dodatkowe

Utworzono dnia 09.03.2020, 20:30

Zał. nr 3a - Oświadczenie potwierdzajace kwalifikowalność uczestnika (dotyczy dzieci już uczęszczających do przedszkola)

Utworzono dnia 09.03.2020, 20:27

Zał. nr 3 - Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (dotyczy dzieci do nowo tworzonej grupy)

Utworzono dnia 09.03.2020, 20:25

Załącznik nr 2a - Oświadczenie uczestnika projektu (dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola)

Utworzono dnia 09.03.2020, 20:21

Załącznik nr 2 -Oświadczenie uczestnika projektu (dotyczy dzieci do nowo tworzonej grupy)

Utworzono dnia 09.03.2020, 20:10

Załącznik nr 1a - kwestionariusz uczestnictwa (dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola)

Utworzono dnia 09.03.2020, 20:06

Załącznik nr 1 - kwestionariusz osobowy (dotyczy dzieci do nowo tworzonej grupy)

Utworzono dnia 09.03.2020, 20:03

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Utworzono dnia 09.03.2020, 19:59

KONTAKT

Utworzono dnia 03.03.2020, 14:08

INFORMACJA O SPOTKANIU Z RODZICAMI

Utworzono dnia 03.03.2020, 10:29

Informacja o projekcie

Utworzono dnia 03.03.2020, 10:56

Informacja o rekrutacji

Utworzono dnia 03.03.2020, 10:57

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny